EventLab OÜ  Villardi 24,Tallinn  5540022  info@eventlab.ee        

Digitaalne visiitkaart

Graafiline andmebaas, kus on ühendatud teksti, video-, audio- ja fotomaterjalid, annavad fantaasiale piiritu lennu. Interaktiivsed infokandjad on suureks abiks organisatsioonidele, kes soovivad oma tegevusi lugejaskonnale lähedamalt ja personaalselt tutvustada. Teie organisatsiooni tutvustus, teenused, portfoolio, kontaktid, interaktiivsed suhtluskanalid, aastaaruanded, toote demonstratsioonid ja verbaalselt kõlavad kasutusjuhised on kõik paigutatud ühele andmekandjale (CD jne.)   loe lähedamalt

Tehtud töid
TakeAway
PhotoGuide

Kujundustööde portfoolio
multimeedia  
illustratsioonid tekstidele
geograafilised kaardid
pakendid andmekandjatele

 

tagasi